Namn: Marcus Laszlo Georg Szecsenyi Berguv

Född: 1986

Bor: Malmö

Kontakt: mail@marcusberguv.se

 

 

Men du ska veta att jag alltid tagit för givet att jag är någon obetydlig som ingen bryr sig om.

A never ending playlist.